Akadálymentes változat Barrier-free version Fără bariere versiune
Postacím: www.Szamostúra.hu 4765 Csenger, Hunyadi u. 1. | Telefon: +36 30 / 428-20-19

2017. július 21., péntek - Dániel

Sportszer bérleti szerződés

 

Mely létrejött Erdős Tamás egyén vállalkozó   (továbbiakban: vállalkozó) 4765 Csenger Béke u.43. adószám:79863337-2-35 vállalkozói igazolvány száma: ES-537349  és 

Név:            ………………………………………………………………..

Anyja neve: ..………………………………………………….................

Lakcím:       …………………………………………………………........

Szig.szám:  ………………………………………………………...........

(továbbiakban: bérlő) között az alulírott napon, az alábbiak szerint:

A Vállalkozó a tulajdonában lévő sporteszközöket bérleti díj ellenében bérbe adja a Bérlőnek. A bérleti szerződés a Bérlő részéről a sporteszközök megrendelésével –on-line foglalási rendszeren, telefonon keresztül vagy személyesen -, és bérleti díj megfizetésével – előleg vagy teljes összeg -, a Bérbeadó részéről a Bérlő végleges regisztrálással, a bérleti díj részének vagy egészének átvételével, illetve a szerződés mindkettejük részéről történő aláírásával válik érvényessé.

                A megrendelés beérkezését követően Bérbeadó 5 napig fenntartja a lefoglalt eszközöket. Ez idő alatt kell a Bérlőnek az aláírt bérleti szerződést megküldeni és a bérleti díj összegét – előleg vagy teljes díj -, megfizetni az általa választott módon Bérbeadónak.

A Bérlő minden esetben a szerződéskötéskor aktuális bérleti díjat fizeti, ami a sporteszköz bérlésének árát és annak Áfa-ját tartalmazza.

A bérleti díj semmiféle biztosítást nem tartalmaz!

Elállni a szerződéstől a feleknek az alábbi esetekben lehet:

Bérbeadó részéről: ha a bérbeadást a szerződéskötéskor előre nem látható az emberi életet, az egészséget vagy a vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti.

Amennyiben a bérletet Vis major esemény befolyásolja (árvíz, rossz időjárás stb.) a bérbevétel ezen okból történő teljes vagy részleges elmaradásáért a Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal. Ilyen esetben a Bérlő kártérítési, pénz visszafizetési igénnyel nem élhet.

Bérlő részéről: A bérlőnek joga van elállni a szerződéstől lemondási díj megfizetése ellenében. Ennek összege a bérbevétel első napját megelőző

                30 vagy ettől korábbi napig:   a bérleti díj 40%-a

                 29 – 15 napig:                     a bérleti díj 50%-a

                 14 –  7  napig:                     a bérleti díj 75%-a

                          6 napig:                      a bérleti díj 100%-a

Ez esetben Bérbeadó jogosult az őt megillető összeget a Bérlő által befizetett összegből levonni, azt megtartani. A fennmaradó összeg a Bérlőt illeti meg. Abban az esetben, ha Bérlő által befizetett összeg nem fedezi Bérbeadó költségeit, a fennmaradó különbözetet a Bérlő a lemondást követő 8 munkanapon belül köteles Bérbeadónak megfizetni.

                   A Bérlő vállalja,hogy az átvett sporteszközökért teljes mértékű erkölcsi és anyagi felelőséget vállal, azok elvesztése, megrongálódása esetén a sporteszközök beszerzési árát a Bérbeadó részére megfizeti.

A Bérlő a Bérbeadótól a sporteszközöket a helyszínen aláírt átvételi elismervény ellenében veszi át, melynek kitöltéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges. A bérlő a sporteszközöket a Bérbeadó telephelyén 800 órától, vagy a megbeszélt helyen szintén 800 órától veheti át. A bérlő vállalja, hogy a leadás időpontjában a sporteszközöket a megbeszélt helyen legkésőbb 1800 óráig átadja a Bérbeadónak vagy megbízottjának. A bérlő vállalja, hogy amennyiben 18 óra után adja le a sportszereket, további 1 napos kölcsönzési díjat fizet ki minden megrendelt sportszer után.

Jogvita esetén a felek elsősorban a peren kívüli megegyezésre törekszenek.

Jogviták esetében azonban a felek alávetik magukat a Mátészalkai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.           

 

Kelt: Csenger  2012. év ........................................ hó ................nap.

 

 

……………………………………                                                       ……………………………………

             Bérbeadó                                                                                              Bérlő

Pályázati támogatás

ÉAOP-2.1.1/H-11 pályázat
Név: Erdős Tamás e.v.
Cím:4765 Csenger Béke u.43.
e-mail: istvanvass@freemail.hu

ujszechenyiterv.gov.hu

Foglalási rendszer

Használd a foglalási rendszerünk kalkulátorát és számold ki mennyibe kerül 1 fő részére a csoportoknak szánt túránk minden költséggel együtt!

Rendszerünk lehetővé teszi, hogy az időszakokra és eszközökre aktuális árakat, valamint a szállítási költséget figyelembe véve kiszámold mennyibe kerül pontosan egy csodálatos vízitúra az általad vezetett csoport részére.


A kalkulátorhoz!

© 2017 | Minden jog fenntartva :: Szamostúra.hu

Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás